E 100 Curcumin (Turmeric, Gurkemejefarve)

Beskrivelse

Curcumin er det farvende element i gurkemejerod, hvorfra det udtrækkes. Gurkemeje er et almindeligt anvendt krydderi og en vigtig bestanddel af karry. Tidligere var det officielle navn i Positivlisten gurkemejefarve.

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 100 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg i andre fødevarer som anført i skemaet på side 25. Desuden må det anvendes i marmelade, pølser og postejer samt tørrede kartofler.

Funktion

Orange til gult farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Curcumin som rent stof er vurderet af JECFA, som tidligere tildelte en ADI på 0,1 mg/kg legemsvægt. Den blev gjort midlertidig, fordi der manglede nogle undersøgelser. Senere kom der undersøgelser frem, baseret på langtidsforsøg på mus og rotter, der viste, at stoffet ikke er kræftfremkaldende. På baggrund af disse forsøg har komitéen kunnet forhøje ADI til 1 mg/kg legemsvægt. Den er dog stadig midlertidig, fordi der endnu ikke er fremkommet forsøgsresultater, der kan påvise/afvise mulig effekt på afkom, og sådanne forsøg blev krævet til mødet i 1998. De fremkom også, men var så uklare, at der blev forlangt nye forsøg inden år 2001, senere forlænget til 2003, og i 2003 var man så overbevist af de nye data, at ADI blev hævet til 3 mg/kg legemsvægt. SCF har ikke vurderet curcumin som sådan, men blot udtalt, at da stoffet stammer fra et almindeligt anvendt krydderi, må det anvendes uden yderligere undersøgelser. Der er dog det forbehold, at indtaget af stoffet, anvendt som tilsætningsstof, ikke må være væsentligt forskelligt fra, hvad man kan få fra normal anvendelse af gurkemeje. Hvis stoffet virkelig bliver brugt som de nye tilladelser angiver, vil dette forbehold langtfra holde.