E 128 Red 2G (Ext.D&C Red no 11)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof af azotypen.

Må bruges i

Må kun bruges til »breakfast sausages« og »burger meat«; 20 mg/kg. I disse produkter er omdannelse til Red 10B næppe mulig. Stoffet har tidligere været anvendt i vidt omfang i England. De nævnte fødevarer er engelske specialiteter, som de øvrige EU-lande ikke ønskede at forhindre englænderne i fortsat at få, men på den anden side heller ikke ønskede på deres eget marked. Derfor er betegnelsen anført på engelsk også i den danske udgave af direktivet og ikke optaget i Positivlisten. Man skal indtage 300 g pølse eller burgerkød med Red 2G i maksimumsmængden for at nå op på ADI.

Funktion

Rødt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Hvis man ser på den kemiske struktur, vil det nok være klogt at gå uden om dette stof, hvis man er overfølsom for andre af de tilsvarende stoffer, men det skulle heller ikke være så svært med den begrænsede anvendelse, som er tilladt. SCF fastsatte i 1975 en ADI på 0,1 mg/kg legemsvægt. I 1977 blev det understreget, at stoffet ikke burde anvendes under betingelser, hvor stoffet kan omdannes til et andet farvestof, som kaldes Red 10B. Dette farvestof er under mistanke for at være kræftfremkaldende og er for længst forbudt. I 1981 stadfæstede JECFA denne ADI uden at anføre begrænsninger i anvendelsen. Der er således lidt uklarhed mht. baggrunden for denne ADI, men på grund af den meget begrænsede anvendelse er det ikke et af de stoffer man bliver udsat for til daglig, medmindre man er forfalden til engelske »breakfast sausages« og »burgers«, så skaden er nok til at overse.