E 129 Allura Red AC (Food Red 17, FD&C Red no 40)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof af azotypen. Allura Red fremstilles i USA og afløste amaranth (E 123). Da man også i Danmark var betænkelig ved amaranth, dengang man lavede den første positivliste, blev Allura Red accepteret som erstatning. Men i det øvrige Europa var amaranth stadig det foretrukne røde farvestof, og man var derfor ikke interesseret i det amerikansk fremstillede Allura Red. Det blev derfor ikke optaget på EF-listen, og Danmark blev tvunget til at fjerne det fra sin positivliste. Denne fjernelse skete ikke af sundhedsmæssige grunde og er et eksempel på handelspolitiske årsager til forskellige regler i forskellige lande.

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 100 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg i en række andre fødevarer. Må derudover bruges i »breakfast sausages« og »burger meat« samt i »luncheon meat«. Der skal indtages mere end fire liter læskedrik, et kg lakseerstatning eller tolv kg »luncheon meat« med den tilladte mængde Allura Red for at nå op på ADI.

Funktion

Rødt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Hvis man ser på den kemiske struktur, vil det nok være klogt at gå uden om dette stof, hvis man er overfølsom for andre stoffer. JECFA har i 1981 fastsat en ADI på 7 mg/kg legemsvægt baseret på en lang række undersøgelser. Denne værdi er bekræftet af SCF i 1983 og igen i 1987. Der er visse undersøgelser, der viser, at Allura Red i meget store doser kan påvirke nyligt afvænnede forsøgsdyrs evne til at udføre en række opgaver. Komitéerne mener dog ikke, at det har relevans i de mængder, man kan få gennem kosten.