E 510 Ammoniumchlorid (»Salmiak«)

Beskrivelse

Salt af ammoniak (E 527) og saltsyre (E 507).

Må bruges i

I EU-sammenhæng har man vedtaget at lukke øjnene for den specielle skandinaviske (og hollandske) svaghed for salmiakslik, så direktivet siger bare, at stoffet ikke er omfattet af direktivets definition på et tilsætningsstof (derfor har stoffet ikke et E foran nummeret). Dette er også i udmærket overensstemmelse med den »normale« anvendelse, men i Danmark har man ligesom i Sverige alligevel valgt at sætte grænser. I Danmark er grænsen valgt på 8%, dog således, at hvis der er anvendt mere end 5%, skal produktet mærkes med en advarsel »Voksenlakrids – ikke børnelakrids« eller »Voksenbolche – ikke børnebolche«. Man kan dog spekulere på, om sådan en advarsel nu også kan holde børn fra at spise denne type produkter – eller om der sker det modsatte. I Sverige har man valgt at sætte en grænse på 7% uden speciel advarsel. I Holland kan man få saltlakrids med op til 15%.

Funktion

Giver den typiske salmiaksmag i f. eks. saltpastiller. Som lægemiddel anvendes det som hostestillende middel.

Sundhedsmæssige forhold

Indtaget i små mængder er der ikke nogen sundhedsmæssige problemer. Hvis man imidlertid kommer op på flere gram om dagen, vil kroppen reagere. Stoffet er i sig selv en svag syre, men kroppen vil udskille ammoniumdelen som det neutrale urinstof (E 927b) og dermed frigøre saltsyre, som er en stærk syre (E 507). I mindre doser er dette ikke noget problem, men hvis man får for meget, bliver kroppen nødt til at hente kalk fra knoglerne til neutralisering. Hvis man er i vækst (dvs. børn), er dette meget uheldigt. Kvinder som har risiko for knogleskørhed bør formentlig også passe på med overdreven brug af salmiakholdigt slik. Da en ændring af blodets surhedsgrad også har indflydelse på, hvorledes man reagerer på megen medicin, vil det også være klogt at nyde salmiakslik med måde, hvis man får stærktvirkende medicin.