E 131 Patent Blue V (Patentblåt)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof.

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 100 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg i en række andre fødevarer. Med den høje ADI er det fysiologisk umuligt at nå op på denne værdi med de fastsatte grænser. Fra dansk side var der også ønske om at få lov til at anvende stoffet i fetaost med nogle få mg/kg. Grækenland og Italien var dog stærkt imod dette, og de andre lande syntes heller ikke, at det var så vigtigt. Den anvendelse kom derfor ikke med i direktivet og er således ikke tilladt i dag. Det giver heller ikke noget problem for hjemmemarkedet, men meget store problemer for eksportmarkedet. Dansk feta er nemlig typisk lavet på komælk i modsætning til den traditionelle gede- eller fåremælk. Komælk indeholder flere carotener end gede- og fåremælk, og osten får derfor en gullig tone. Den hæfter vi os ikke ved i Danmark, men i Mellemøsten betragtes det som en kvalitetsforringelse, og man har derfor hidtil klaret dette problem ved at sætte en lille mængde blåt farvestof til for at opnå en effekt som optisk hvidt. Andre steder anvender man blegemiddel i stedet, men det er ikke tilladt her i landet.

Funktion

Blåt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Hvis man ser på den kemiske struktur, vil det nok være klogt at gå uden om dette stof, hvis man er overfølsom for andre af de stoffer. JECFA fandt i 1982, at der ikke var tilstrækkeligt med data til at fastsætte en ADI, men SCF har i 1983 vurderet, at der er tilstrækkeligt med data til at fastsætte en ADI på 15 mg/kg. Det er ikke helt klart, om det er fordi sidstnævnte komité havde flere oplysninger end JECFA, eller fordi de stillede sig tilfreds med færre undersøgelser. Der er dog intet der tyder på, at der skulle være specielle problemer med stoffet, men for en ordens skyld burde man kigge på stoffet igen og få opklaret de uklare punkter.