E 541 Natriumaluminiumphosphat, surt

Beskrivelse

Salt af natrium og aluminium med phosphorsyre (E 338).

Må bruges i

Scones, lagkage og roulade. Der må anvendes så meget, at det svarer til 1 g aluminium i færdigvaren. Brugt i den mængde vil det betyde, at blot 60 g af disse produkter er nok til at give hele den mængde, ekspertkomitéerne har fundet acceptabel, uden at der er taget hensyn til, at man får aluminium fra mange andre kilder.

Funktion

Hævemiddel, som er specielt nyttigt ved fremstillingen af »svampede« kagetyper som lagkage- og rouladebunde samt scones (sidstnævnte er en engelsk specialitet, for hvilken det hævdes, at stoffet er helt uundværligt – for de førstnævnte har man herhjemme hidtil kunnet klare sig foruden).

Sundhedsmæssige forhold

Aluminium forekommer overalt og er i varierende mængde en naturlig del af vores kost og drikkevand. Baseret på en række undersøgelser har FAO/WHO’s og EU’s ekspertkomitéer fastsat et tolerabelt ugentligt indtag på 7 mg/kg legemsvægt, hvilket svarer til ca. 70 mg/dag for en voksen. Denne værdi gælder alle kilder, herunder naturligt forekommende, afsmitning fra aluminiumgryder og tilsætningsstoffer. Der har været fremsat en teori om, at aluminium kunne være en årsag til Alzheimers syge. Dette skyldes, at man hos afdøde patienter med Alzheimer har fundet usædvanligt store koncentrationer af aluminium i hjernen. Det er dog stadig stærkt omdiskuteret, om dette skyldes aluminium som sådan eller om det skyldes, at ændringer i hjernen gør, at aluminium lettere kan passere ind i hjernen og ophobes der. For tiden hælder man primært til den sidste teori, således at der ikke skulle være nogen direkte årsagssammenhæng mellem indtag af aluminium og sygdommen. Den forholdsvis store mængde aluminium som direktivet tillader gennem brugen af surt natriumaluminiumphosphat, var en af grundene til, at Danmark i sin tid stemte mod diversedirektivet. De uafklarede spørgsmål omkring aluminium er årsag til, at en nordisk arbejdsgruppe har anbefalet, at de ansvarlige komitéer/ paneler kigger på dette stof sammen med alle andre kilder til aluminium i kosten. Der er fremkommet rapporter om, at nogle børn er blevet sensibiliseret over for aluminium ved at få det sprøjtet ind sammen med visse vacciner. Det har medført, at de er blevet overfølsomme over for aluminium også i maden, hvad enten det forekommer naturligt, som forurening f.eks. fra aluminiumsgryder eller er blevet tilsat. I sidstnævnte tilfælde skal det være deklareret.