E 558 Bentonit

Beskrivelse

Mineral af vulkansk oprindelse, som består af silicium (kisel) og aluminium og dermed er »i familie« med de foregående stoffer. Er meget finkornet.

Må bruges i

Det må anvendes som bærestof for farvestoffer og vil således kunne forekomme, hvor farvestoffer er anvendt. Herudover anvendes det til klaring af vin (især ved hjemmefremstilling). Ingen af anvendelserne kræver, at brugen skal deklareres.

Funktion

Klaringsmiddel og bærestof for farvestoffer.

Sundhedsmæssige forhold

Der er ikke fastsat en ADI, men ved den begrænsede anvendelse er der næppe sundhedsmæssige problemer.