E 140 Chlorophyll
Chlorophylliner

Beskrivelse

Chlorophyll er det farvestof, der udgør det grønne i alle planter. Stoffet fremstilles ved at udtrække farvestoffet fra grønne blade med et ekstraktionsmiddel. Man kan undertiden se spinat anvendt til at give en grøn farve. Hvis det er spinat som sådan, betragtes det som en ingrediens og skal derfor ikke deklareres som farvestof.

Må bruges i

Chlorophyll må bruges i alle fødevarer undtagen dem, som er specifikt friholdt for farvestoffer, se side 22f. Der er ikke fastsat maksimumgrænser.

Funktion

Grønt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Chlorophyll er en naturlig del af kosten, og stoffet vil derfor kunne anvendes som farvestof i fødevarer uden sundhedsmæssige problemer.