E 912 Montansyreester

Beskrivelse

Montansyre udvindes af bjergvoks, også kaldet brunkulbitumen, og omsættes derefter kemisk til at danne esteren. Råvaren kan indeholde mange urenheder, men de fjernes under fremstillingen.

Må bruges i

Må kun bruges som overfladebehandling af citrusfrugter, melon, mango, papaya, avocado og ananas.

Funktion

Overfladebehandlingsmiddel.

Sundhedsmæssige forhold

Voksen er ikke så velundersøgt, som man normalt forlanger af tilsætningsstoffer, men de undersøgelser der er foretaget, har ikke vist nogen skadelig effekt. SCF har på det grundlag midlertidigt accepteret voksen til den begrænsede brug som overfladebehandling på visse frugter, hvor overfladen normalt ikke spises med.