E 927b Carbamid (Urinstof)

Beskrivelse

Urinstof er et stof, som kroppen danner, når den omsætter aminosyrer. Overskud af stoffet udskilles med urinen, heraf navnet. Som tilsætningsstof anvendes formentlig en syntetisk vare.

Må bruges i

Må kun bruges i sukkerfri tyggegummi op til 3%.

Funktion

Er vurderet og godkendt som blødgørende middel i tyggegummi, men markedsføres som cariesforebyggende.

Sundhedsmæssige forhold

Stoffet har langtfra været underkastet samme undersøgelser, som normalt forlanges. SCF og JECFA har dog vurderet, at anvendelsen til tyggegummi ikke vil kunne gøre hverken fra eller til i forhold til de mængder, vi konstant har cirkulerende i vores blod som følge af den normale fordøjelse. De har derfor accepteret anvendelsen til tyggegummi.