E 943a Butan
E 943b Isobutan
E 944 Propan

Beskrivelse

Luftarter, som forekommer i naturgas og udvindes herfra. Det er såkaldte kulbrinter. De 2 første har fire kulatomer, mens propan har tre.

Må bruges i

Må bruges som drivmiddel til vegetabilsk olie til at spraye stegepander til professionelt brug. Hvis olien er i vandig emulsion, er det også tilladt til almindeligt brug.

Funktion

Anvendes som drivmiddel for olie til smøring af stegepander. Kendes også som lightergas.

Sundhedsmæssige forhold

Kulbrintegasser kan, hvis de indåndes i større mængder, påvirke nervesystemet, så man i første omgang får en mindre rus, men ved jævnligt forbrug kan få varige hjerneskader. Dette fænomen kendes fra nogle misbrugere, som sniffer lightergas. Anvendt som drivmiddel til aerosoler, hvor olie sprayes på en stegepande i et tyndt lag, vil gassen være forsvundet, inden den når at komme i berøring med maden, som skal steges, så det er ikke noget problem for fødevaresikkerheden. Derimod kunne der være fare for, at gasserne ville antændes, når de kom i nærheden af åben ild. For at mindske denne risiko må de kun anvendes til ren olie til professionelt brug, hvor man formoder, at man vil være opmærksomme på risikoen. Til almindelige forbrugere må de kun anvendes til olie, som er i vandig opløsning, hvorved brandrisikoen er reduceret væsentligt.