E 949 Hydrogen (brint)

Beskrivelse

Hydrogen er en luftart, som er meget brændbar. Den er meget lettere end almindelig luft, hvorfor den har været anvendt som bæreluftart til balloner, hvilket dog er ophørt pga. eksplosionsfaren.

Må bruges i

Alle fødevarer inklusive økologiske og babymad. Det er et kvalificeret gæt, at det kun vil blive anvendt i meget begrænset mængde og til et begrænset varesortiment.

Funktion

Anvendes som pakkegas i blanding med andre af de godkendte pakkegasser.

Sundhedsmæssige forhold

Al brint, som ville have været i en pakkegas, vil forsvinde øjeblikkelig ved åbningen af pakningen, så der vil ikke være nogen risiko for fødevaresikkerheden. Man kunne frygte, at hvis brint blev brugt alene som pakkegas, ville der være risiko for brandfare, men da det kun anvendes i mindre koncentrationer sammen med andre gasser, er dette ikke en reel risiko.