E 950 Acesulfamkalium (Sunett®)

Beskrivelse

Fremstilles syntetisk.

Må bruges i

I læskedrikke må bruges 350 mg/liter. Må herudover bruges i en lang række produkter, bl.a. desserter, herunder frugtyoghurt, is, slik, kager bestemt til særlig ernæring, frugt og grøntsagsprodukter, syltetøj og marmelade, sennep og saucer. De tilladte mængder varierer fra 350 mg/kg til 1000 mg/kg. Der skal 1,5 l læskedrik med 350 mg/liter eller ca. ½ kg syltetøj med 1000 mg/kg til at nå den lavere ADI fastsat af SCF.

Funktion

Sødestof, der søder ca. 150 gange mere end sukker. Giver ingen kalorier.

Sundhedsmæssige forhold

Acesulfamkalium er et forholdsvis nyt sødestof. Acesulfamkalium er undersøgt, uden at man har kunnet finde nogen bivirkninger. ADI har hidtil af både JECFA og SCF været fastsat til 9 mg/kg legemsvægt. Men i 1990 hævede JECFA denne værdi til 15 mg/kg legemsvægt ud fra de samme data, idet man besluttede at lægge vægt på andre forsøg, end man havde gjort i første omgang. Da SCF fik forelagt de samme argumenter, var man dog ikke overbevist og valgte at holde sig til den hidtidige værdi. En amerikansk forbrugergruppe rejste, støttet af flere uafhængige videnskabsmænd, i 1996 tvivl, om de udførte forsøg er udført helt korrekt og om de kan udelukke, at stoffet kan være kræftfremkaldende. Gruppen opfordrede derfor de amerikanske myndigheder og EU-landene til at trække godkendelsen tilbage, indtil stoffet er testet på ny. Det viste sig blot, at man havde undladt at præsentere de nyeste undersøgelser for de videnskabsmænd man havde bedt kommentere, og da de blev opmærksomme på det, trak de deres udtalelser tilbage.