E 142 Green S (Food Green S)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof.

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 100 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg i andre fødevarer. Herudover må det anvendes i marmelade (100 mg/kg) og grønærter på dåse (10 mg/kg). Der skal drikkes tre liter grøn sodavand eller spises tre kg marmelade med den tilladte mængde Green S for at nå op på ADI.

Funktion

Grønt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Stoffet var tidligere ikke blevet underkastet alle de undersøgelser, man normalt forlanger, og JECFA trak derfor i 1974 den før da fastsatte midlertidige ADI på 5 mg/kg legemsvægt tilbage af formelle grunde og har ikke set på stoffet siden, skønt nye data er fremkommet. SCF havde også først tildelt en midlertidig ADI, men da de efterlyste nye undersøgelser blev fremskaffet, kunne komitéen i 1983 fastsætte en ADI på 5 mg/kg legemsvægt. En nordisk arbejdsgruppe har anbefalet, at man kigger nærmere på stoffet igen, fordi det er så lang tid siden det sidst er blevet vurderet.