E 962 Aspartam-acesulfamsalt

Beskrivelse

Sammensat af de i forvejen godkendte stoffer aspartam (E 951) og acesulfamkalium (E 950), hvor kalium er fjernet.

Må bruges i

Samme produkter som aspartam og acesulfamkalium enkeltvis og således, at maksimumværdierne for disse stoffer ikke må overskrides ved anvendelse af saltet.

Funktion

Sødestof.

Sundhedsmæssige forhold

Stoffet vil spalte i bestanddelene aspartam og acesulfam, som vil have samme egenskaber som disse to stoffer.