E 150a Karamel
E 150b Kaustisk sulfiteret karamel
E 150c Ammonieret karamel (kulør)
E 150d Ammonieret sulfiteret karamel

Beskrivelse

Fremstilles ved brankning af sukker efter tilsætning af forskellige stoffer. Anvendes ammoniak (E 527) eller ammoniumsalte (E 510), fås ammonieret karamel. Anvendes desuden svovldioxid (E 220) eller sulfitter (E 221 – E 227), fås ammonieret sulfiteret karamel. Stoffernes egenskaber afhænger meget af fremstillingsmetoden, og de forskellige typer anvendes til forskellige typer fødevarer. Ammonieret karamel er velkendt i form af madkulør. Tidligere blev de forskellige typer deklareret ens (som E 150), men nu er der krav om, at typen også skal specificeres (altså bogstavet skal med).

Må bruges i

Alle fødevarer undtagen dem, som er specifikt friholdt for farvestoffer. Der er ikke fastsat maksimumgrænser. Hvis vi antager, at man nu anvender 4 g karamel i cola-drikke i stedet for de tidligere tilladte 3 g/liter, kan en voksen drikke tre liter cola før ADI er nået, mens et barn på 30 kg vil nå ADI efter 1,5 liter.

Funktion

Brune farvestoffer.

Sundhedsmæssige forhold

For en del år siden krævede Fødevarestyrelsen, at den tilladte mængde af ammonieret sulfiteret karamel i cola skulle nedsættes fra 4 g/liter til 3 g/liter, fordi man mente, at den daværende ADI på 100 mg/kg legemsvægt var for nem at overskride. Forslaget gav anledning til store protester fra industrien (især fra udlandet) og gav genlyd i pressen. Af debatten kunne man let få det indtryk, at karamel var kræftfremkaldende, men der var som sagt blot tale om at opfylde de almindelige principper; men resultatet var, at cola-drikke i Danmark har været en anelse lysere end i andre lande, indtil ADI blev forhøjet og vi fik fælles regler med det øvrige EU. Almindelig karamel har nærmest karakter af fødevare (brændt sukker), og ADI er ikke begrænset. Ammonieret sulfiteret karamel havde tidligere en ADI på 100 mg/kg. Den er nu sat op til 200. Derimod var de sundhedsmæssige forhold omkring ammonieret karamel i lang tid ikke helt afklarede, så der var i lang tid ikke tildelt nogen ADI. Nu er de sundhedsmæssige forhold afklarede, og SCF har fastsat en ADI på 200 mg/kg legemsvægt. Ammonieret karamel kan dog indeholde et stof (betegnet med forkortelsen THI), som kan påvirke immunsystemet, hvis man er i underskud med vitamin B6. Der er derfor sat en maksimumgrænse for, hvor meget THI der må være i ammonieret karamel. Der skulle således næppe være problemer med at spise brun sovs, men det kunne være man skulle tænke på at få et vitamintilskud, hvis man er storforbruger af øl af portertypen. Kaustisk sulfiteret karamel var af SCF tidligere kun accepteret til spiritus pga. stærkt begrænsede undersøgelser. Senere blev komiteen dog overbevist om, at stoffet lå så tæt op ad ammonieret sulfiteret karamel, at ADI for dette stof også blev sat til at dække den kaustiske variant.