E 1404 Oxideret stivelse
E 1410 Monostivelsephosphat
E 1412 Distivelsephosphat
E 1413 Phosphateret distivelsephosphat
E 1414 Acetyleret distivelsephosphat
E 1420 Acetyleret stivelse
E 1422 Acetyleret distivelseadipat
E 1440 Hydroxypropylstivelse
E 1442 Hydroxypropyldistivelsephosphat
E 1450 Stivelsenatriumoctenylsuccinat
E 1451 Acetyleret oxideret stivelse

Beskrivelse

Stivelse er den form de fleste planter bruger til at oplagre energi. Det består af mange glucoseenheder (druesukker) hæftet sammen i lange kæder (amylose) eller forgrenet (amylopectin). Stivelse brugt i fødevarer udvindes primært fra kartofler, hvede, majs og ris, ved at man opbløder mel og fjerner olie (f.eks. majsolie) og protein (f.eks. gluten). Kartoffelstivelse kendes i husholdningen som kartoffelmel. Stivelserne er fødevarer, men modificeres de ved kemisk behandling, betragtes de som tilsætningsstoffer. Alt efter hvilken proces man anvender, får man forskellige egenskaber frem. Som tilsætningsstoffer er der godkendt 11, som er de mest undersøgte, men i princippet vil der kunne fremstilles uendeligt mange.

Må bruges i

Må bruges uden mængdemæssig begrænsning i alle de fødevarer, der generelt må indeholde tilsætningsstoffer. I overgangskost må bruges højst 5%. Modificerede stivelser kan mærkes under fællesbetegnelsen, og det er således ikke påkrævet at mærke de enkelte stoffer.

Funktion

Stivelse er et af hovednæringsmidlerne for dyr og mennesker. Men samtidig bruger man også stivelser til at påvirke kvaliteten af vores mad, f.eks. bliver rødgrød jævnet med kartoffelmel og sovsen med mel eller Maizena (majsstivelse). Mel tilsættes også den rørte fars, så frikadellerne hænger bedre sammen. Disse anvendelser af stivelser sker ikke på grund af deres næringsværdi, men kan sammenlignes med en tilsætningsstofanvendelse. De modificerede stivelser bruges ligeledes til at påvirke madens konsistens, f.eks. som stabilisator og fortykningsmiddel. De bruges i stedet for almindelige stivelser, fordi de er mere stabile, f.eks. tåler de at blive frosset ned. Hver især har de forskellige egenskaber, som gør dem særligt egnede til hver deres funktion og/eller fødevare.

Sundhedsmæssige forhold

De fleste modificerede stivelser vil blive nedbrudt i mave-tarmkanalen ligesom almindelig stivelse, dvs. indgå i det almindelige stofskifte. Alt efter graden af modifikation kan nedbrydningen være forsinket i forhold til stivelse. SCF og JECFA har vurderet dem som acceptable tilsætningsstoffer. ADI er ikke begrænset. Dog er der fastsat en maksimumgrænse på 5% i spædbørnsmad.