E 101 Riboflavin (Laktoflavin, Vitamin B2)
Riboflavin-5’-phosphat (Vitamin B2)

Beskrivelse

Riboflavin er et naturligt forekommende vitamin (B2) i en lang række fødevarer, f.eks. mælk, æg og lever. Kan fremstilles ved ekstraktion af naturprodukter, ved biosyntese, herunder ved anvendelse af genmodificerede organismer, eller ved kemisk syntese. Riboflavin-5’-phosphat er en naturligt forekommende forbindelse af riboflavin og kan dannes i kroppen ud fra dette.

Må bruges i

Alle fødevarer undtagen dem, som er specifikt friholdt for farvestoffer, se side 22f. Der er ikke fastsat maksimumgrænser.

Funktion

Gule farvestoffer og næringsstoffer (vitamin B2).

Sundhedsmæssige forhold

ADI er af JECFA sat til 0,5 mg/kg legemsvægt. Indtaget af de to stoffer anvendt som farvestoffer i mad kan føre til lejlighedsvis overskridelse af denne ADI og det nødvendige indtag af vitamin B2. Selv store overskridelser vil dog ikke have nogen sundhedsmæssig betydning, idet mængder, som overstiger organismens behov, vil udskilles med urinen uden at have gjort skade (men heller ikke gavn). Dette er et eksempel på, at man ved at anvende den sikkerhedsfaktor, som anvendes for tilsætningsstoffer generelt, kan få en unødvendigt lav ADI. Dette er baggrunden for, at SCF ikke har fastsat en numerisk ADI, men blot udtalt, at stoffet er sundhedsmæssigt acceptabelt som farvestof i fødevarer.