E 151 Black PN (Brilliant Black BN)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof af azotypen.

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 100 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg i en række andre fødevarer. Der skal tre liter sort saftevand til at nå op på SCF’s ADI, mens JECFA’s kan nås med 600 ml. Man må med spænding følge, om det vil gå hen og blive moderne med sort sodavand. Hvis man er til sort slik, skal der spises hhv. 1 kg eller 200 g med den tilladte mængde Black PN for at nå op på de respektive ADI-værdier.

Funktion

Sort farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Hvis man ser på den kemiske struktur, vil det nok være klogt at gå uden om dette stof, hvis man er overfølsom for andre farvestoffer. Stoffet har haft en lidt omtumlet tilværelse. Der har i mange år været for få data til at give andet end en midlertidig ADI. I 1981 fandt JECFA, at der var tilstrækkeligt med data, og ud fra et 90 dages svineforsøg fastsatte man en ADI på 1 mg/kg. SCF har bedømt, at et langtidsforsøg, der var foretaget på rotter, var mere relevant, og fastsatte på baggrund af dette i 1983 en ADI på 5 mg/kg legemsvægt. En nordisk arbejdsgruppe har anbefalet, at man kigger nærmere på stoffet igen for at få opklaret uoverensstemmelserne mellem de to forskellige ADI-værdier.