E 1521 Polyethylenglycol 6000 (PEG 6000)

Beskrivelse

Polyethylenglycoler er polymerer af ethylenglycol. Alt efter antallet af ethylenglycolenheder får de betegnelser fra 400 med 8-9 enheder til 6000 med op til 200 enheder. PEG 400 er flydende, mens højere numre er salveagtige og PEG 6000 er hård voksagtig. Kaldes også Macrogol og Carbowax.

Må bruges i

Må kun bruges som tablethjælpestof i sødetabletter beregnet til hurtig opløsning i vand. Stoffet har ikke et officielt E-nummer. Det anførte nummer er det, stoffet har fået i Codex-systemet.

Funktion

Polyethylenglycol er udbredt anvendt i lægemiddelfremstillingen, hvor de bruges til salver og som stabilisatorer til at holde tungtopløselige lægemidler fordelt i miksturer o.l. PEG 6000 bruges også som tablethjælpestof.

Sundhedsmæssige forhold

PEG 6000 som sådan er ikke så velundersøgt, som man i dag ville forlange af et tilsætningsstof, men forskellige stoffer i gruppen er testet, og JECFA har tildelt dem en ADI på 10 mg/kg legemsvægt i 1979. SCF så på stoffet i 1994 og tildelte ikke en ADI, men fandt, at den meget begrænsede anvendelse i sødestoftabletter ikke havde nogen sundhedsmæssig betydning. Senere har de dog anbefalet, at grænsen for det kræftfremkaldende stof ethylenoxid skal sættes endnu længere ned end det var i forvejen, som det også var tilfældet med polysorbaterne (se E 431 til E 436).