Absorption

Beskrivelse

Optagelse af et stof (næringsstof eller tilsætningsstof) i kroppen.