Acceptabel

Beskrivelse

Udtryk, der her i bogen er anvendt, hvis et stof kan anvendes i en bestemt mængde, uden at der er sundhedsmæssig risiko. Med udtrykket siges der ikke noget om den samfundsmæssige accept. For eksempel kan mange farvestoffer anvendes uden risiko, men det er politisk bestemt, at de ikke er acceptable i visse fødevarer (se også ADI nedenfor).