E 153 Vegetabilsk kul (Carbo medicinalis vegetabilis, Aktivt kul)

Beskrivelse

Fremstilles ud fra forskellige planteråstoffer ved forkulning. På nogle af de verserende lister på internettet er det angivet, at stoffet kan stamme fra dyr. Det er næppe sandsynligt og ville under alle omstændigheder ikke være lovligt.

Må bruges i

Alle fødevarer undtagen dem, som er specifikt friholdt for farvestoffer. Der er ikke fastsat maksimumgrænser.

Funktion

Sort farvestof. Anvendes i medicinen som modgift mod forgiftninger og mod diarré. Visse optimister forsøger at bekæmpe tømmermænd med aktivt kul. Er også blevet anvendt til at afdenaturere sprit, før recepten blev lavet om.

Sundhedsmæssige forhold

Der er ingen sundhedsmæssige problemer med medicinsk kul, såfremt det opfylder kravene til renhed, især kravet om, at kun vegetabilsk kul må anvendes. ADI er derfor ikke begrænset.