ADI, ikke begrænset

Beskrivelse

Udtryk, som i bogen er anvendt til at dække ekspertkomitéernes udtryk »not limited« og »not specified«. Herved forstås, at man ikke har fundet grund til at fastsætte en maksimal grænse for indtaget, fordi mængden af stoffet ved normal anvendelse i fødevarer ligger under, hvad der kan være farligt. Det betyder derimod ikke, at et hvilket som helst indtag af stoffet er ufarligt. Eksempelvis kan nævnes saltsyre, som i koncentreret form er ætsende og giftig. I maden ville farlige mængder gøre den uspiselig, og mængden vil derfor begrænse sig selv. I andre tilfælde er der dog ikke denne selvbegrænsende effekt. Som det er nævnt under E 173 aluminium og E 412 guargummi, kan anvendelsen overstige, hvad man normalt kunne forestille sig, og nå sundhedsfarlige mængder.