ADI, ingen

Beskrivelse

Betyder, at der ikke er data nok til at fastsætte en bestemt værdi for stoffets uskadelighed. Det kan betyde, at man ikke accepterer stoffet, men undertiden vurderer man alligevel, at anvendelsen er acceptabel, se også om »naturlige« farver . »Ingen ADI« betyder altså ikke nødvendigvis, at stoffet er farligt. Hvis man finder, at der er risiko ved at anvende et stof, vil man udtrykkeligt sige: Ikke (toksikologisk) acceptabelt som tilsætningsstof til fødevarer.