ADI, midlertidig

Beskrivelse

Er en ADI-værdi, som fastsættes, hvis man egentlig er overbevist om, at der ikke er nogen sundhedsmæssige problemer, men hvor ikke alle forlangte undersøgelser foreligger. Der anvendes så normalt en større sikkerhedsfaktor. Hvis de ønskede undersøgelser bekræfter antagelsen af ufarlighed, fastsættes en endelig ADI, der oftest vil være større. Hvis undersøgelserne ikke fremkommer til det ønskede tidspunkt, vil ADI ofte blive trukket tilbage. Det betyder ikke nødvendigvis, at man nu mener, at stoffet er giftigt, men at man har mistet tålmodigheden.