AFC

Gruppe

Se også

Beskrivelse

EFSA’s Videnskabelige Panel for tilsætningsstoffer, aromastoffer, tekniske hjælpestoffer og materialer i kontakt med fødevarer. (Akronymet stammer fra dets engelske navn the Scientific Panel on food Additives, Flavourings, processing aids and materials in Contact with food. Det blev oprettet i juni 2003 og bestod fra starten af 17 medlemmer, som i juli 2004 er suppleret med 3 nye medlemmer. Nærmere oplysninger om medlemmer, mødereferater, udtalelser o.a. kan ses på http://www.efsa.eu.int/science/afc/catindex_en.html.