E 154 Brown FK (Brown For Kippers, Chocolate Brown FK)

Beskrivelse

Syntetisk tjærefarvestof af azotypen, eller snarere en kompliceret blanding af seks farvestoffer.

Må bruges i

Stoffet har hidtil kun været tilladt i Storbritannien og Irland, og den eneste anvendelse har været til kippers. Dette er også den eneste tilladelse, der er givet efter de fælles EU-regler. Der må anvendes 20 mg/kg, dvs. man skal spise 450 g kippers dagligt for at komme op på ADI. Man kan dog tvivle på, at det vil blive anvendt herhjemme i større stil, da man jo ikke har tradition for, at kippers skal være specielt brune her.

Funktion

Brunt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Hvis man ser på den kemiske struktur, vil det nok være klogt at gå uden om dette stof, hvis man er overfølsom for andre af de stoffer, (men med den begrænsede anvendelse skulle det heller ikke være så svært at undgå stoffet). SCF fastsatte i 1974 en midlertidig ADI på 0,05 mg/kg legemsvægt og efterlyste yderligere forsøg for at gøre den permanent. I 1983 blev de efterlyste data fremskaffet, og komitéen fastsatte nu en ADI på 0,15 mg/kg legemsvægt. JECFA vurderede de samme data i 1985 og fandt, at disse kun var nok til en midlertidig ADI på 0,075 mg/kg legemsvægt, og de efterlyste yderligere data. Da industrien allerede havde fået en ADI af SCF, ønskede den ikke at ofre penge på yderligere undersøgelser, og som følge heraf trak JECFA sin ADI tilbage i 1986. Af samme grund anbefaler en nordisk arbejdsgruppe, at man kigger nærmere på baggrunden for ADI, selvom det er begrænset, hvor meget man kan få af stoffet.