Ames test

Beskrivelse

Bruges til at vise, om et stof er mutagent, dvs. vil ændre arveanlæggene. Testen sker på bakterier og bruges som en hurtig metode til at forudsige, om et stof er muligt kræftfremkaldende.