Azofarvestof

Beskrivelse

Hører til en bestemt type syntetiske farvestoffer, der har det tilfælles, at de indeholder den kemiske gruppe, der kaldes azo. Ofte antydes det, at de også har toksikologiske egenskaber tilfælles. Dette er ikke altid tilfældet. Der kendes flere hundrede azofarvestoffer. Følgende er tilladt til fødevarer: E 102 Tartrazin E 110 Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) E 122 Azorubin (Carmoisin) E 123 Amaranth E 124 Ponceau 4R (Cochenillerød A) E 128 Red 2G E 129 Allura Red AC E 151 Black PN (Brilliant Black BN) E 154 Brown FK E 155 Brown HT E 180 Rubinpigment BK (Litholrubin BK) Azofarverne er blandt de tilsætningsstoffer, der har været mest debat om. Flere af dem, også blandt de godkendte, kan give overfølsomhedsreaktion. Mange azofarvestoffer er kendt for at have skadelige bivirkninger, og nogle af dem har givet kræft på forsøgsdyr. Ingen af de godkendte stoffer har vist sig kræftfremkaldende i dyreforsøg. På grund af risikoen for at få allergianfald af azofarvestofferne har Norge og Sverige hidtil kun godkendt få af stofferne og kun til meget begrænsede formål. Begge lande valgte at bibeholde hidtidig praksis under henvisning til miljøgarantien, men de har nu måttet indføre de fælles EU-regler.