Berigelse

Beskrivelse

Tilsætning af næringsstoffer, f.eks. vitaminer og mineraler, til levnedsmidler. Danmark har hidtil haft en restriktiv holdning til, hvor meget der må tilsættes af de forskellige næringsstoffer til mad, mens andre EU-lande har været meget mere liberale. Der er derfor stærke bestræbelser på at få fælles EU-regler, som vil blive mindre restriktive end de danske er nu.