BMI

Beskrivelse

Til at vurdere, om man er overvægtig, normalvægtig eller undervægtig, bruges i dag det såkaldte »body mass index« (BMI). Dette udregnes ved vægten divideret med højden i anden potens. Hvis man vejer 74 kg og er 1,72 m høj er ens BMI = 74/1,72 × 1,72 = 25,0. Normalvægtige har et BMI på 18,5-25, overvægtige på 25-30 og ekstremt overvægtige fra 30 og op. Metoden er dog mindre egnet til børn og topidrætsudøvere, bl.a. fordi topidrætsfolk har mere muskelmasse end »normale« mennesker og børnene er endnu ikke udviklet til »normalt stade«.