Carbonmonoxid

Beskrivelse

Også kaldet kulilte. Giftigt stof, som opstår ved ufuldstændig forbrænding. Giftvirkningen knytter sig til, at det binder sig til blodets hæmoglobin og derved forhindrer, at det kan optage ilt. Hvis det sættes til kød, vil det i kraft af denne binding stabilisere kødets røde farve. I Norge, hvor man har meget restriktive grænser for anvendelsen af nitrit, som har samme effekt på farven, har man forsøgt sig med at bruge kulilte i stedet. De ansøgte derfor EU om at få det godkendt til dette formål, og SCF vurderede, at de små mængder, der ville være tilbage i kødet efter behandling, ikke ville have nogen sundhedsmæssig betydning. Men EU’s Medlemsstater syntes, det var en dårlig idé, og ville ikke sanktionere det.