Diphenyl

Beskrivelse

Syntetisk stof, som hæmmer væksten af mug og bruges til behandling af overfladen af citrusfrugter efter, at de er høstet. Efter hidtidige regler blev en sådan behandling anset som en tilsætningsstofanvendelse, og det skulle fremgå af emballagen eller ved opslag i butikken, hvis frugterne var behandlet. Nu betragtes anvendelsen som sprøjtemiddel (pesticid) og skal ikke længere deklareres. Stoffet havde tidligere E-nummeret 230. En FAO/WHO ekspertkomité, der normalt vurderer sprøjtemidler (pesticider), har givet stoffet en ADI på 0,125. SCF har ikke vurderet dette stof, hvilket kan undre, da det er en af EU’s egne regler, at man ikke kan tillade et tilsætningsstof, uden at dens egen komité har vurderet det. Men nu har man jo klassificeret anvendelsen som pesticid, og så er det problem jo løst. Der må være op til 70 mg/kg frugt. Hvis denne mængde er til stede, kan man som voksen nå ADI med 200 g frugt – vel at mærke, hvis man spiser skrællen med, da det meste sidder i skrællen. Det kunne måske være et problem, hvis man spiser meget marmelade, hvor man også tager skrællen med. Men i den løbende kontrol finder man typisk værdier under en tredjedel af maksimumværdien, så det skulle være svært at overskride ADI.