Direktiv

Beskrivelse

EU-regel, der ikke automatisk er gældende i medlemslandene, men som hvert enkelt land skal indføje i sin nationale lovgivning. På tilsætningsstofområdet findes et såkaldt globalt direktiv, som giver overordnede regler. De specifikke direktiver omfatter et for farvestoffer, et for sødestoffer og så et for resten, bl.a. konserveringsstoffer, antioxidanter, emulgatorer og smagsforstærkere. Sidstnævnte direktiv omtales ofte som diversedirektivet eller (misvisende) som madsminkedirektivet. Alle tilsætningsstofdirektiverne er blevet overført til dansk ret i form af Positivlisten (se dog de specielle forhold, der hidtil har gjort sig gældende omkring sulfitter (E 220 – E 228) og nitritter og nitrater (E 249 – E 252). Tilsætningsstofdirektiverne kan kun ændres ved en såkaldt Rådsprocedure. Det indebærer, at enhver fjernelse af eksisterende eller tilføjelse af nye stoffer eller nye anvendelser for de eksisterende, kun kan ske efter, at et forslag har været behandlet i flere omgange af EU’s ministre på området og af Europaparlamentet. De indledende faglige drøftelser foretages af de ministerier, som har ansvaret i de enkelte lande. I Danmark er det Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender repræsentanter ved Fødevarestyrelsen, mens den endelige vedtagelse sker ved et møde mellem landenes industriministre. Der er bestræbelser på at få tilsætningsstofreguleringen ændret til én forordning, som skal regulere alle tilsætningsstofferne. I modsætning til direktiver er forordninger umiddelbart ret i alle medlemsstater og skal således ikke først transformeres til national ret, før de gælder. Samtidig foreslås der en meget mere forenklet procedure for vedtagelse, således at man i stedet for Rådsprocedure, der som beskrevet ovenfor indebærer deltagelse af Ministerrådet og Europaparlamentet, vil kunne vedtage ændringer med såkaldt Komitéprocedure i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Det betyder, at fremover vil ændringer blive foretaget på embedsmandsniveau, uden at politikere bliver involveret. Det bliver spændende at se, hvad Europaparlamentet vil sige til, at denne mulighed for at markere sig vil blive taget fra dem. Som noget andet nyt med den nye forordning foreslås det, at der indføres en automatisk revurdering af alle tilsætningsstoffer senest 10 år efter, at et stof er blevet godkendt.