Drænet vægt

Beskrivelse

Vægten af en fødevare kan angives på flere måder. Nettovægten, vægt af indhold uden emballage, er det man først får øje på. Men for at kunne vurdere, hvad man betaler for, er det vigtigt, at angivelsen er præcis. Drænet vægt er indholdet af det, man rent faktisk spiser uden lage eller lignende, som oftest smides væk. Når man køber f.eks. marineret sild, er der lage med. Totalvægten siger derfor ikke meget om, hvad man køber. »Drænet vægt« er kun vægten af silden uden lage og løg.