Ekspertkomité

Beskrivelse

Brugt her i bogen om de grupper af eksperter, som vurderer tilsætningsstoffer, deres mulige anvendelse og de sundhedsmæssige forhold. Det drejer sig om EU’s og FAO/WHO’s ekspertkomitéer. EU’s ekspertkomité hed tidligere Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler og var en del af Kommissionens generaldirektorat for sundhed og forbrugerspørgsmål. Den forkortes SCF efter dens engelske navn Scientific Committee on Food. SCF blev nedlagt maj 2003 med oprettelsen af de videnskabelige paneler under EFSA, som er uafhængig af Kommissionen. EFSA’s ekspertpanel på tilsætningsstofområdet hedder Det Videnskabelige Panel for tilsætningsstoffer, aromastoffer, tekniske hjælpestoffer og materialer i kontakt med fødevarer (forkortet AFC) FAO/WHO’s ekspertkomité kaldes for JECFA, som er forkortelsen for Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives.