Emballagegasser

Beskrivelse

I denne bog også omtalt som det mere mundrette pakkegas. Ved emballagegasser forstår man andre gasser end luft, der indføres i en beholder før, medens eller efter, at en fødevare anbringes deri. Emballagegasser bruges til konservering, og de stoffer, som må bruges, er beskrevet fra E 938. Anvendte emballagegasser skal ikke deklareres enkeltvis, men som »Pakket i beskyttende atmosfære«.Emballage(pakke)gasser og drivgasser. Stofferne E 938 – E 948 samt E 290 carbondioxid er luftarter, som er tilladt at anvende til indpakning i beskyttende atmosfære samt som drivmiddel i f.eks. sodasifon. Der er ingen sundhedsmæssige problemer med nogen af stofferne, men når de er klassificerede som tilsætningsstoffer, er det muligt at fastsætte renhedskrav til de stoffer, der anvendes. Hvis der er anvendt pakkegasser, skal fødevaren være mærket »Pakket i beskyttende atmosfære«. Der er ikke krav om at mærke med, hvilke stoffer der er anvendt. Der er indsendt ansøgning om at få godkendt også carbonmonoxid (kulmonoxid, kulilte) som pakkegas til kødvarer.