Energidrikke

Beskrivelse

Er en betegnelse, der ikke har noget reelt indhold, men som i markedsføringsøjemed bruges om en type drikkevarer, der sælges som havende særlig effekt på udholdenheden. Man spiller bevidst på sproglige associationer til ordet »energi«. For det første i betydningen at kunne give energi i form af kalorier. Der er derfor masser af sukker i disse drikke, men ikke mere, end hvad der findes i almindelige sukkerholdige læskedrikke. Der tilsættes ofte også en række stoffer, der indgår i kroppens naturlige energistofskifte, dvs. de medvirker til forbrændingen af næringsstoffer. Man påstår nu, yderst hypotetisk og uden dokumentation, at sådanne stoffer direkte skulle gavne energiomsætningen, og sætter derfor stoffer som taurin, glucurono-gamma-lacton og inositol til drikken, foruden et helt batteri af vitaminer. For at dække den psykologiske betydning af ordet energi tilsætter man endelig store mængder coffein. I Danmark kan denne type drikke ikke sælges lovligt, da man har en restriktiv politik med hensyn til tilsætning af næringsstoffer til almindelige fødevarer. Den mere end dobbelte mængde coffein i forhold til, hvad der ellers må bruges i læskedrikke, er endnu en årsag til, at de ikke må sælges herhjemme. Danmark har tabt en principsag i EU, hvilket betyder, at man i fremtiden bliver nødt til at give tilladelse til berigelser. Hvor lempelig man vil fortolke reglerne, kan kun fremtiden vise, men man kan frygte, at vi får samme tilstande som i nogle EU-lande. Her sker berigelser ekstremt liberalt og uden reel videnskabelig begrundelse i konkrete mangelsygdomme.