Enzym

Beskrivelse

Enzymer er proteiner, dannet af levende organismer, som medvirker til at fremme kemiske processer, som ellers ikke, eller kun vanskeligt, ville kunne foregå. Således foregår hele stofskiftet ved hjælp af forskellige enzymer med hver deres formål. Enzymer anvendes i udstrakt grad til fremstilling af fødevarer. De fremstilles enten fra planter eller mikroorganismer og i sjældnere tilfælde fra dyr. Lovgivningsmæssigt skelner man mellem de enzymer, som har en direkte effekt på fødevaren, og dem som har en indirekte. Førstnævnte må kun bruges, hvis de er optaget på Positivlisten (de har E-numrene begyndende med 1100), mens sidstnævnte betragtes som tekniske hjælpestoffer, som ikke er detaljeret regulerede på EU-plan endnu. I Danmark har man dog en anmeldelsesordning også for denne type enzymer, således at de ikke må tages i brug uden en sundhedsmæssig vurdering. En sådan ordning findes blandt EU-landene kun tilsvarende i Frankrig, så EU-kommissionen har protesteret imod, hvad den kalder en unødigt restriktiv foranstaltning. Da Danmark har forsvaret ordningen med sundhedsmæssige argumenter, har Kommissionen hidtil ikke kunnet forhindre den, men er i stedet begyndt at undersøge, hvorledes man kunne få fælles EU-regler på området. Der er noget som tyder på, at det er den dansk/franske tankegang, som kommer til at danne basis for fremtidig enzymlovgivning. Der diskuteres nemlig et forslag til forordning om enzymer der anvendes til fremstilling af mad, og der vil ifølge det forslag skulle foretages en sundhedsmæssig vurdering af EFSA, uanset om man kalder enzymet for et tilsætningsstof eller et teknisk hjælpestof.