E 160f ß-Apo-8’-carotensyre (C30) ethylester

Beskrivelse

Forekommer naturligt, men fremstilles syntetisk (se E 160).

Må bruges i

De fødevarer, som generelt må farves. Der må bruges 100 mg/liter i læskedrikke og 50-500 mg/kg ien række andre fødevarer. Hvis de mængder vitterligt bliver anvendt, vil det næppe være svært at nå op på de mængder som gav uønskede bivirkninger for beta-caroten, men man kan håbe på, at også dette stof anvendes i betydeligt mindre mængde.

Funktion

Gult til orange farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

Stoffet havde en ADI, som var inkluderet i ADI for beta-caroten (E 160a), dvs. 5 mg/kg legemsvægt, og er også et forstadium til vitamin A. Det vides ikke, om det skulle have samme negative effekt for rygere som beskrevet under beta-caroten, men da det ligger så tæt op ad beta-caroten (se E 160a), er også dette stofs ADI fjernet af SCF. Det har dog indtil videre ikke givet sig udslag i lovgivningen, så stoffet står til at blive revurderet.