Formaldehyd

Beskrivelse

Formaldehyd er et stof, der tidligere, før tilsætningsstoffer blev regulerede, har været anvendt i fødevarer pga. dets gode konserverende egenskaber. Det blev dog forbudt pga. uheldige bivirkninger. Formaldehyd er kræftfremkaldende og allergifremkaldende ved indånding og berøring, hvorfor man søger at begrænse det mest muligt i f.eks. boligmiljøet. Selvom et forsøg har vist, at formaldehyd ikke er kræftfremkaldende, når det indtages via maden i små mængder, vil stoffet næppe blive godkendt som konserveringsstof til fødevarer. En del af røgnings konserverende effekt skyldes dog, at der ved forbrændingen dannes formaldehyd.