Forordning

Beskrivelse

EU-regel, der i modsætning til direktiver er direkte lovregel i Danmark og de andre medlemsstater fra den dag de offentliggøres i EF-tidende. På fødevareområdet er der bl.a. forordninger på det økologiske område og for novel food. Som beskrevet under Direktiv, er der bestræbelser på at få også tilsætningsstofområdet reguleret via en forordning. Også på enzymområdet arbejdes der på at få en samlet regulering via en forordning.