Furfural

Beskrivelse

Aromastof, som forekommer naturligt i f.eks. kaffe, men også anvendes som tilsat aroma. Stoffet har vist sig at være kræftfremkaldende ved fodringsforsøg på dyr, og derfor valgte Danmark at forbyde direkte tilsætning af stoffet, støttet af flere af de andre EU-lande. Det har der været mange protester imod, idet man hævder, at de mængder, der bliver sat til maden, er langt mindre end hvad man kan møde naturligt. Modargumentet er, at selvom et sundhedsskadeligt stof forekommer naturligt og derfor ikke kan undgås, er der ingen grund til at gøre det værre ved at sætte yderligere mængder til det vi spiser. I foråret 2004 vedtog EFSA’s AFC Panel en udtalelse om furfural, hvor de konstaterede, at nyere undersøgelser viser, at furfural ikke er genotoksisk og at den kræftfremkaldende effekt er sekundær og at der derfor kan fastsættes en nedre grænse, under hvilken stoffet ikke er kræftfremkaldende. Man kunne derfor fastsætte en ADI på 0,5 mg/ kg legemsvægt. Se også aromastoffer