Fødevareministeriets kvalitetsmærke

Beskrivelse

I 1997 indledte Fødevareministeriet forhandlinger med industri og detailhandel for at opnå enighed om et kvalitetsmærke, der i første omgang skulle omfatte dele af kødområdet. I mærket var der taget højde for bedre dyreetik, transport af slagtedyr, modning af kød og også noget af den forarbejdning der foretages i slagterbutikker eller supermarkedernes slagteafdeling. De produkter, der kunne bære mærket, skulle være af bedre »kvalitet« i bredeste forstand end traditionelle produkter, og der blev fastsat en række minimumsgrænser. Reglerne for at kunne opnå mærket var strengere i forarbejdningsleddet end for f.eks. økologiske kødprodukter – dog ikke mht. tilsætningsstoffer. Kødprodukter, der kun er produceret i overensstemmelse med de gældende økologiske regler, ville ikke kunne få mærket. Mærket fik en kort levetid og blev reelt aflivet i 2001, formentlig p.g.a. manglende effektiv markedsføring og opfølgning.