GATT

Gruppe

Se også

Beskrivelse

Står for General Agreement on Tariffs and Trade. Handelsaftale mellem størsteparten af jordens lande om at lave fælles regler for samhandel. Nu afløst af WTO (se denne).