GMO

Beskrivelse

Står for Genetisk Modificeret Organisme. Enhver organisme, det være sig dyr, plante eller mikroorganisme, hvis arvelige egenskaber er ændret ved gensplejsning. Der kommer flere og flere gensplejsede fødevarer på markedet. I 1996 gav EU-kommissionen tilladelse til markedsføring af gensplejsede sojabønner. Bønnerne var splejset til at være modstandsdygtige over for sprøjtemidlet glyphosat. Senere kom en tilladelse til markedsføring af gensplejset majs. Selvom forbrugerne har vist stor skepsis mod sådanne produkter og detailhandelen derfor søger at undgå dem, vil det nok i det lange løb være svært at undgå dem, ikke mindst fordi producenterne ofte ønsker at gøre det så svært som muligt at skelne mellem partier, som kan indeholde GMO, og dem som ikke gør det. Fødevarer og ingredienser, der er gensplejsede, skal mærkes, dvs. det skal fremgå af varedeklarationen. Men kun hvis det er i en mængde der kan måles, hvilket er en definitionssag. Der er i dag ikke krav om, at alle tilsætningsstoffer, der er fremstillet ud fra gensplejsede fødevarer, skal mærkes med, at de er fremstillet ud fra noget der er gensplejset. Hvis stoffet er identisk med det tidligere kendte (f.eks. lecithin (E 322) fra soja), kræver det ikke nogen særlig godkendelse, men hvis der er mulighed for, at der kunne være ændringer ved stoffet eller urenheder deri, kræves særlig vurdering og godkendelse. Således er riboflavin (E 101), fremstillet ud fra en bestemt genmodificeret mikroorganisme, blevet vurderet og fundet acceptabel af SCF i december 1998. GMO-mærkning: Efter 18. april 2004 er der nye mærkningsregler for fødevarer og foder, der bliver produceret ved hjælp af genmodificerede organismer. Nedenstående en oversigt, der er udarbejdet af Fødevareindustrien, Fødevarestyrelsen, Landbrugsrådet, Forbrugerrådet mm. som viser, hvilke principielle forskelle der er på mærkning af GMO før og efter 18. april 2004.