E 162 Rødbedefarve (Betaniner)

Beskrivelse

Betaniner er de stoffer, der giver rødbeden den røde farve. Tilsætningsstoffet rødbedefarve er et mere eller mindre oprenset udtræk af rødbeder. Almindeligt rødbedeafkog betragtes som fødevare og er derfor ikke begrænset som tilsætningsstof. Da rødbeder fra naturens hånd, og med lidt hjælp fra kunstgødning, kan indeholde ret høje mængder af nitrat, kan anvendelse af rødbedefarve være en metode til at få smuglet nitrat ind i en fødevare (se E 251 – E 252).

Må bruges i

Alle fødevarer undtagen dem, som er specifikt friholdt for farvestoffer. Der er ikke fastsat maksimumgrænser, dvs. at det ikke er muligt at vurdere, om indtaget vil kunne overskride normalt indtag fra rødbeder.

Funktion

Rødt farvestof.

Sundhedsmæssige forhold

JECFA har vurderet rødbedefarve, men da der ikke er forsøg nok, har man ikke kunnet fastsætte en ADI. Heller ikke SCF har kunnet fastsætte en ADI. Man mener dog, at anvendelsen er acceptabel, hvis indtaget ikke væsentligt overstiger, hvad man kan få fra rødbeder. Se også »naturlige« farvestoffer.