GRAS

Beskrivelse

Står for Generally Recognized As Safe og er et udtryk der anvendes i den amerikansk lovgivning for stoffer, der ud fra erfaringsmæssige vurderinger/historiske betragtninger anses for at være sikre. Det anvendes for stoffer/produkter, som i vores lovgivning betragtes som ingredienser og derfor anses for sikre uden overvejelser, for nogle stoffer, som vi betragter som tilsætningsstoffer og for aromastoffer. Oftest vil det ikke være myndighederne, som fastslår, om et stof er GRAS, men en virksomhed selv. Normalt vil fødevaremyndighederne (FDA) dog kunne angive, om de er uenige i denne selv-vurdering. En oversigt over notifikationer af GRAS anmeldelser kan ses på http://www.cfsan.fda.gov/~rdb/opa-gras.html.