Gærsvamp

Beskrivelse

Encellet organisme. Nogle gærarter benyttes ved fødevarefremstilling, f.eks. øl og brød. Andre gærarter kan ødelægge maden.